Wznowienia granic

mężczyźni na białych kaskach budowiePosiadamy niezbędne uprawnienia do realizowania usługi wznowienia granic. Wówczas podejmujemy się odtworzenia znaków granicznych, które z różnych przyczyn uległy zatarciu. Wykonanie tego rodzaju czynności wymaga zgłoszenia prac geodezyjnych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwego dla danego terenu. Aby ustalić rzeczywiste granice, które zostały usunięte lub przesunięte, bazujemy na informacjach zawartych w dostępnej dokumentacji i księgach wieczystych. Po przeanalizowaniu wszystkich danych sporządzamy protokół, który pozwala przywrócić dawne granice działki.

 

W jakim celu wznawia się granice?

Usługa wznawiania granic pozwala przywrócić rzeczywisty stan, który został naruszony w wyniku zatarcia lub przesunięcia linii granicznej. Do przesuwania granic może dochodzić zarówno z uwagi na nieświadome, jak i celowe działanie sąsiadów. Mogą oni bowiem przypadkiem zajmować część terenu lub też świadomie przesuwać granicę na swoją korzyść. W takich przypadkach uczulamy jednak, aby działać szybko i zdecydowanie, ponieważ w polskim prawie funkcjonuje taki termin jak zasiedzenie gruntów. Po upływie 30 lat odzyskanie własnego terenu może okazać się niemożliwe, nawet jeśli przesunięcie było wynikiem działania celowego.