Wytyczenie projektu w terenie

urządzenie geodezyjne na budowiePodejmujemy się tyczenia projektów w terenie. Usługa ta polega na wskazaniu na placu budowy najważniejszych punktów, które pozwalają usytuować obiekt w odpowiednim miejscu, zgodnie z założeniami zawartymi w planie, z zachowaniem odpowiednich odległości od sąsiednich obiektów. Jest to jedna z kluczowych kwestii w całym procesie powstawania inwestycji, zwłaszcza z punktu widzenia ekipy budowlanej. Brak tego rodzaju wskazówek skutkowałby bowiem koniecznością bazowania wyłącznie na intuicji pracowników wykonujących prace budowlane, co z kolei mogłoby przełożyć się na błędy konstrukcyjne, nośność murów i estetykę.

 

Z jakich etapów składa się usługa tyczenia budynku?

W pierwszej kolejności należy zgłosić prace w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Później przygotowujemy opracowanie projektu i zajmujemy się wytyczeniem obiektu w terenie. Taka usługa trwa zwykle jeden dzień, choć może się ona wydłużyć w przypadku nieco bardziej skomplikowanych i złożonych inwestycji. Po zakończonych działaniach geodezyjnych dokonujemy wpisu w dzienniku budowy i przekazujemy szkic inwestorowi. Kompletny operat koniecznie trzeba później przekazać do PODGiK, właściwego dla miejsca powstawania inwestycji.