Uzgodnienia projektów w ZUDP

kartki z projektamiZajmujemy się całym procesem wydawania uzgodnień projektów w ZUDP. Na wstępie warto wspomnieć, iż z formalnego punktu widzenia ZUDP już nie istnieje, ponieważ w 2014 roku organ ten został zastąpiony naradami koordynacyjnymi. W praktyce jednak nowopowstały twór spełnia niemalże taką samą rolę, z tego też względu ta konkretna usługa pojawiła się w naszej ofercie. Celem przeprowadzania takich narad jest wyeliminowanie ryzyka wystąpienia kolizji pomiędzy projektowanym odcinkiem sieci, a istniejącą już infrastrukturą. W tej materii ściśle współpracujemy więc z projektantami danej sieci, chociażby kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej i kontaktujemy się ze starostwem powiatowym.

 

Jakie sytuacje wymagają przeprowadzenia narady koordynacyjnej?

Ustalenia na tzw. naradach koordynacyjnych, dawniej opinie wydawane przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP), wymagane są w przypadku projektowania sieci na obszarach miast, w pasach drogowych oraz w zwartych zabudowach obszarów wiejskich. Nie oznacza to jednak, iż w innych przypadkach nie można zwołać narady koordynacyjnej. Każdy inwestor może złożyć stosowny wniosek w starostwie powiatowym, aby lepiej dopasować sieć i zsynchronizować projekt. W ten sposób można bowiem skutecznie wyeliminować ryzyko zagrożeń i kolizji.