Mapy do celów projektowych

mapa i cyrkielOpracowujemy mapy do celów projektowych. Jest to jeden z podstawowych rodzajów map geodezyjnych, który jest niezbędnym elementem dokumentacji budowlanej. Nasze działania pozwalają inwestorowi ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wykonujemy opracowania w różnej skali, którą dopasowujemy do indywidualnych oczekiwań oraz rodzaju i wielkości inwestycji. Oczywiście w całym procesie uwzględniamy obowiązujące przepisy, dzięki którym mapa nie okaże się bezużyteczna. Z uwagi na fakt, iż mapy do celów projektowych są ważne do momentu, w którym na danym terenie nie zajdą jakiekolwiek istotne zmiany, rekomendujemy, aby tego rodzaju usługę zlecać w czasie, w którym mapa rzeczywiście jest potrzebna, co powoli wyeliminować ryzyko związane z koniecznością ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych wydatków.

 

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych musi obejmować wszystkie kluczowe informacje związane z terenem inwestycyjnym. Na etapie tworzenia opracowania oznaczamy więc linie zabudowy, usytuowanie pomników przyrody, infrastrukturę podziemną oraz osie dróg i ulic. W razie potrzeby uwzględniamy także tzw. obszar ochronny, który jest istotny zwłaszcza w przypadku planowania przeprowadzenia montażu instalacji gazowych. Są to kluczowe informacje, które będą niezbędne na dalszym etapie inwestycji, podczas tyczenia projektu w terenie. Skalę mapy zawsze dopasowujemy do wymagań projektu, tak abyśmy mogli przedstawić wszystkie kluczowe kwestie w jak najbardziej czytelny i zrozumiały sposób.