Usługi Geodezyjne Daniel Wasiak – woj. mazowieckie

W branży geodezyjnej działamy nieprzerwanie od 2007 roku. Pracujemy w oparciu o innowacyjne metody i sprawdzone rozwiązania techniczne, dlatego podejmujemy się realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń.

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem młodych ludzi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Geodezja to nasza pasja, dlatego z ogromnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego zadania.

dom i przyrząd geodezyjny

Prace geodezyjne

Świadczymy szeroki zakres usług geodezyjnych. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody, które są podstawą wysokiego poziomu zadowolenia. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów z województwa mazowieckiego.

  • Prace geodezyjne

  • Mapy do celów projektowych

  • Uzgodnienia projektów w ZUDP

  • Wytyczenie projektu w terenie

  • Inwentaryzacje powykonawcze

  • Podziały nieruchomości

  • Wznowienia granic

  • Wykonywanie map numerycznych

Nowoczesne i kompleksowe usługi geodezyjne

Zobacz, jak pracujemy

prace geodezyjne
mapy

Mapy do celów projektowych

Opracowujemy mapy do celów projektowych wchodzące w skład dokumentacji budowlanej. Tworzone przez nas mapy do celów projektowych zawierające elementy takie jak: linie zabudowy, osie dróg i ulic oraz infrastruktura podziemna to kompletne opracowania stanowiące podstawę do tyczenia projektu w terenie. Mapy do celów projektowych wykonujemy, zależnie od indywidualnych potrzeb oraz charakteru inwestycji, w dowolnej skali.

 

Uzgodnienia projektów w ZUDP

Zapewniamy organizację wszystkich formalności związanych z wydawaniem uzgodnień projektów w ZUDP. Niezbędne opinie uzyskujemy m.in. na potrzeby projektowania sieci kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych na obszarach miejskich i wiejskich. Wykonywane przez nas czynności pozwalają na synchronizację projektów z sieciami istniejącymi i wyeliminowanie ryzyka kolizji pomiędzy projektowanymi odcinkami, a istniejącą infrastrukturą.

 

dokumenty
przyrząd geodezyjny

Wytyczenie projektu w terenie

Oferujemy tyczenie projektów w terenie. Z użyciem specjalistycznego sprzętu i zgodnie z założeniami projektowymi sytuujemy w terenie budynki i budowle. Tyczenie projektu w terenie przeprowadzamy na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę i mapy do celów projektowych. Sporządzane przez nas opracowania umożliwiają wyniesienie planu budynku w terenie z zachowaniem odpowiedniego położenia względem obiektów istniejących.

 

Inwentaryzacje powykonawcze

Sporządzamy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze wykonywane w celu weryfikacji zgodności wykonanych prac budowlanych z założeniami projektowymi. Opracowywana przez nas kompletna dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zawiera dane niezbędne do naniesienia zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu. Inwentaryzacje powykonawcze sporządzamy po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

 

mężczyźni w kaskach
krojenie miniaturowego domu

Podziały nieruchomości

Oferujemy opracowywanie projektów podziału nieruchomości. Zajmujemy się wytyczaniem nowych granic i punktów granicznych zgodnie z nową konfiguracją podziału nieruchomości. Podziały nieruchomości wykonujemy m.in. na potrzeby planowanej sprzedaży działki lub darowizny. W ramach podziałów nieruchomości zapewniamy organizację wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i zgłoszeniem dokumentacji do właściwych organów.

 

Wznowienia granic

W ramach świadczonych przez nas usług geodezyjnych oferujemy również wznowienia granic. Zajmujemy się odtwarzaniem znaków granicznych, które uległy zatarciu lub przesunięciu. Z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi pomiarowych odtwarzamy rzeczywisty stan granic i zgłaszamy dokumentację do właściwego urzędu. Sporządzamy również protokoły, na których podstawie możliwe jest przywrócenie rzeczywistych granic działki.

 

geodeta na budowie
mapa numeryczna

Wykonywanie map numerycznych

Sporządzamy mapy numeryczne. Opracowania geodezyjne w formie cyfrowej tworzymy w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie umożlwiające precyzyjne odtworzenie stanu rzeczywistego terenu. Wykonywane przez nas opracowania geodezyjne w formie cyfrowej tworzymy na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej. Zależenie od indywidualnych potrzeb oferujemy tworzenie map numerycznych rastrowych i map numerycznych wektorowych.